PSYCHO HORSE

PSYCHO HORSE BUITEBLAD

In my daaglikse beroep om jong, rou of probleemperde af te rig, het ek besef dat kennis en ondervinding van perde sielkunde krities belangrike elemente van meerderwaardige perdekuns is.

Ek het besef dat dit onmoontlik is om ‘n perd suksesvol af te rig tensy ‘n mens in staat is om ‘n perd se gedagtes te lees. Ek het ook besef dat perdesielkunde ewe belangrik is vir die seleksie van die regte teelmateriaal.

Daar is baie aanwysers wat ‘n mens kan help om so ‘n evaluasie te maak, soos sekere bouvorm eienskappe, sekere gedragstekens van die ore, oë, bek en lyftaal.

Perde kan ook in sekere sielkundige groepe ingedeel word volgens temperament tipes.

Die ervare en kundige perdemens is in staat om ‘n opsomming van al hierdie tekens te maak, en veral om ‘n perd se lyftaal te lees die oomblik wanneer hy kontak met die perd maak. Dit stel hom in staat om die regte benadering reg van die begin af te volg. Hy sal in staat wees om te besluit of hy moet begin deur vertroue te bou, respek te vestig, die perd te help om vrees of haat vir mense of voorwerpe te oorkom, of watter benadering ookal die mees doeltreffende sal wees vir die spesifieke individu.

In PSYCHO HORSE poog ek om al hierdie aspekte so deeglik te beskryf as wat ek kan, en om my persoonlike ondervinding te deel, asook wat ek geleer het deur navorsing, met elke perdeliefhebber wie dieselfde begeerte as ek het – om ‘n beter “horseman” te word.

Dit is my begeerte dat PSYCHO HORSE jou sal help om ‘n duideliker begrip van die perd se verstand en sielkunde te ontwikkel.

Groete,

Boeta Slabbert