PSYCHO HORSE: Inhoud

INHOUD

HOOFSTUK  1  PERDESIELKUNDE

Perde in die natuur. Leiers en oorheersers. Die kudde rangorde. Emosies. Egoisme. Negatiewe en positiewe versterking (negative and positive reinforcement). Kos belonings.

HOOFSTUK 2 PERSOONLIKHEIDSTIPES EN HOE OM HULLE TE BENADER

Regterbrein perde. Introverts en ekstroverts. Linkerbrein ekstroverts. Linkerbrein introverts. Regterbrein ekstroverts. Regterbrein introverts

HOOFSTUK 3 PERDESIELKUNDE: SAGHEID EN VERTROUE TEENOOR RESPEK EN BEHEER

Die sielkundige benadering. Wees slim, oulik en onvoorspelbaar.

HOOFSTUK 4 KRONE OP PERDE EN ANDER FISIESE TEMPERAMENT INDIKASIES

KRONE OP VERSKILLENDE DELE VAN DIE LIGGAAM

Gesig. Bek. Ore. Slape. Snor. Agter die ore. Keel. Bors. Kam van die nek. Nek. Skof. Rug. Buikgord. Pens. Lies. Voorbeen. Kootgewrig. Agterkant van die agterkwart (tussen die punt van die boud en die hakgewrig). Stert. Eienaardige krone.  

Ander karaktertrekke wat ‘n indikasie van temperament is.

HOOFSTUK 5 DIE PERD SE LYFTAAL, EQUUS

Ore. Houding van die kop. Voorbene. Agterbene. Bek. Oë. Stert. Hele liggaam.

‘n Ander benadering is om die emosies te kategoriseer en watter tekens daarmee saamgaan:

Rusteloos of ontsteld. Verveeld. Uitdagend. Tevrede. Nuuskierig. Bang. Onderdanig. Twyfelagtig en onseker.

HOOFSTUK 6 AKUPUNKTUUR IN PERDE

Governing Vessel”. Die tegniek om akupunktuur op perde toe te pas. Pericardium 6 (PCR6) as ‘n akupunktuurpunt om ‘n perd te laat ontspan. Die akupunktuurtegniek. “Gall Bladder 21”. Ander akupunktuurpunte en hul effek. Meer inligting oor akupunktuur. Relatief onbekende feit oor perdegedrag. Perde “Ting Points”. Opsomming van die punte om in sekere situasies te gebruik. Eienskappe wat verband hou met sekere persoonlikheidstipes.

HOOFSTUK 7 KALMERING VAN SENUAGTIGE, GESPANNE EN BANG PERDE