SMART HORSE

SMART HORSE COVER AFRIKAANS

MOENIE BLY WAAR JY IS NIE. BEWEEG VORENTOE, VERBETER, STREWE OM BO TE KOM. WORD GEREKEN.

DIT IS TYD OM SMART HORSE TE BESTUDEER

 GETUIGSKRIF LOUISE

Waar Easy Horse toegespits is om aan die leek (en in sekere gevalle selfs ervare perdemense) die korrekte basiese inligting oor die perdekuns te voorsien, veral oor afrigting, is SMART HORSE toegespits om hierdie kunste te verfyn. SMART HORSE verduidelik in fyn besonderhede verskeie dissiplines, wat dit uniek maak onder perdeboeke. Die rede vir hierdie benadering is omdat elke dissipline unieke metodes het wat feitlik onbekend aan ander dissiplines is. Hierdie onbekende tegnieke mag van onskatbare waarde wees vir ander dissiplines, dus maak hierdie e-boek dit beskikbaar in een paket.

Wat jy binne sal vind:

In die DRESSEER AFDELING:

 1. ‘n Baie volledige hoofstuk oor die korrekte balans en seat van die ruiter. Die korrekte gebruik en posisie van elke liggaamsdeel. Hierdie basiese inligting is toepaslik op elke dissipline.
 2. Inligting in fyn besonderhede oor hoe om die uiterste soepelheid in ‘n perd te verkry – die oefeninge.
 3. Hoe om ‘n perd reg te kry wat nie reguit in lyn is nie.
 4. Hoe om die uiterste “flexion” en “collection”, balans, gewig op die agterkwarte en lig in die voorlyf te verkry, en hoe om ‘n perd sensitief te maak vir subtiele “aids” in volledige hoofstukke in fyn besonderhede.
 5. Hoe om ‘n gespanne perd te laat ontspan.   

Die SPRINGPERD AFDELING verduidelik metodes om probleemperde reg te maak, wat toepaslik is op alle dissiplines.

Die afdeling oor HANDPERDE beskryf ‘n baie breë spektrum oor die skou van vullens in handklasse oor 53 bladsye, wat die seleksie van skouvullens, aanvanklike of fondasie afrigting, skou afrigting, voeding, kondisionering, vervoer en skou insluit. Bydraes deur sommige van Suid Afrika se beste afrigters in halterklasse van verskeie rasse word ingesluit, sowel as rasstandaarde van verskillende rasse.

Die UITHOURIT AFDELING verduidelik perde afrigtingsmetodes om die toekomstige uithouritperd voor te berei, wat afrigting op 2½ jaar begin, wat aan die perd geen fisiese of verstandelike skade kan aanrig nie. Hierdie perde afrigtingsmetodes sal vir jou ‘n voorsprong gee wanneer jou perd gereed is vir uithouritte.   Hierdie afdeling verskaf inligting wat ewe toepaslik is op enige perd in enige dissipline.

 1. Basiese afrigting om enige perd vir gespesialiseerde afrigting in enige dissipline voor te berei. Na my mening is hierdie standaarde 75% hoër as die standaarde wat in enige dissipline verwag word, tog is dit die fondament van ‘n goedgeskoolde perd.
 2. Leer die Enkel Teuel Stop – noodsaaklik vir ENIGE perd.
 3. Beskrywing in fyn besonderhede om die agterkwart om die voorkwart te laat beweeg en om die voorkwart om die agterkwart te laat beweeg (disengaging the hindquarters and disengaging the forehand). Hierdie bewegings is absoluut noodsaaklik vir ‘n goed afgerigte perd.
 4. Hoe om ‘n oorspanne perd wat oorhaastig is huistoe, onder volkome beheer te kry.
 5. Hoekom “backing” so noodsaaklik is en hoe om dit toe te pas om jou perd te dissiplineer.
 6. Wat om te doen met ‘n skrikkerige perd. Hierdie metodes is prysloos vir enige perd in enige dissipline – die regte en mees doeltreffende manier om dit te behandel.   

Die SAALPERD AFDELING bied tien bladsye wat die verskillende metodes om “flexion” en “collection” te verkry, beskryf. Hierdie metodes kan op enige perd toegepas word, ongeag ras of dissipline.

Die TENTPEGGING AFDELING gee ‘n deeglike verduideliking van verskeie items, asook die geskiedenis van die dissipline. 

SMART HORSE is ontwikkel om aan perdemense oor die hele spektrum die geleentheid te gee om by mekaar te leer. Op hierdie manier mag dit ‘n unieke versameling wees.

Groete,

Boeta Slabbert

ORDER NOW