SMART HORSE: Inhoud

JY KAN SO BAIE LEER.

JY KAN SO BAIE VERBETER.

SO BEGIN VANDAG!!!

TESTIMONIAL JAN DAVENPORT

DEEL 1 DRESSAGE

INHOUD

HOOFSTUK 1 DIE KLASSIEKE “SEAT” EN BALANS

Die rug en bekken – wees buigsaam. Ontwikkeling van die korrekte sitposisie in die saal. Die bene. Die bo-been. Die onderbeen. Been hulpmiddels (leg aids). Die hande. Korrekte posisie van die arms en hande. Gebruik van die “seat” – die samewerking van skouers, arms, rug, bekken, “seat” en bene. Gebruik die sitbene. Die sitbene en “collection”. Opsomming.

HOOFSTUK 2  ‘N BEGRIP VAN PERDESIELKUNDE

Die eerste punt. Tweedens, perde leer deur assosiasie. Derdens. Vierdens. Die vyfde punt. Die volgende punt (sesde). Punt nommer sewe. Die agste punt om te onthou. Die neënde punt. Laastens.

HOOFSTUK 3 SOEPELHEID

Die twee tipes soepelheid. Oefeninge om die perd soepel te maak. Aanvullende leesstof.

HOOFSTUK 4 KRY DIE PERD REGUIT

Figuur 8. Halfmane (serpentines). Beendruk.

HOOFSTUK 5 IN DIE TOOM, OP DIE TRENS

Die uitwerking van die “seat”. Ontwikkeling van die ideale toplyn. Metodes om jou perd rond en soepel te maak.

HOOFSTUK 6 DIE SKOUER-IN (SHOULDER-IN)

Voordele. Voorbereiding vir shoulder-in. Hulpmiddels vir shoulder-in. Begin met skouer-in. Foute om te vermei.

HOOFSTUK 7 DIE BEEN TOEGEWING (LEG YIELD)

Algemene foute. Voordele. Hulpmiddels (aids) vir die leg yield. Leg yielding na regs. Addisionele oefeninge.

HOOFSTUK 8 die HALF HALT

Waar om dit toe te pas. Uitvoering van die half-halt. Die half-halt in praktyk.

HOOFSTUK 9 DIE TERUGTREE (REIN BACK)

Die korrekte rein back Die aids vir rein back.

HOOFSTUK 10 DIE SIT-DRAF (SITTING TROT)

Voorbereiding. Leiriem. Voordele van leiriem en sit-draf. 5 Balans oefeninge.

HOOFSTUK 11 LUNGE JOU PERD

Doel van lunging. Om jou perd te laat beweeg (vorentoe gaan). Beheer die pas. Respek en disrespek. Lunging met toom, side reins, surcingle of saal.

HOOFSTUK 12 VERFYNING VAN DIE BASIESE (THE BASICS)

Die belangrikste van alle boustene. Reaksie op aids. Kontak. Lank en laag. Half-halt vir die rou perd. Omskakelings (Transitions). Medium pas.

HOOFSTUK 13 RITME

Korrekte ritme.

HOOFSTUK 14 DIE PIAFFE

Die doel en uitwerking van die Piaffe. Eienskappe van die ideale Piaffe. Voorbereiding vir die Piaffe. Aids vir die Piaffe. Leer van die Piaffe – verskillende maniere om die Piaffe te leer. Verbetering van die Piaffe. ‘n Kalm en reëlmatige Piaffe. Om die perd reguit te kry. Piaffe op enige plek in die arena. Piaffe in die regte vorm. ‘n Piaffe met meer collection. ‘n Meer briljante Piaffe. Piaffe Pirouette. Omskakeling van Piaffe na Passage. Goeie raad.

HOOFSTUK 15 DIE PASSAGE

Verbetering van die werk van die agterkwart, en die hoogte van die agter-en voorbene. Die verwantskap tussen die Piaffe en Passage

HOOFSTUK 16 DIE PIROUETTE

Die ideale Pirouette. Die aids vir die Pirouette. Die leer van die Pirouette. Die stap Pirouette. Die galop Pirouette van die stap. Om die Pirouette te leer, deur uit die galop te begin. Goeie raad.

HOOFSTUK 17 DIE SELEKSIE VAN ‘N DRESSAGE PERD

Deur Candice Hobday, ‘n toonaangewende Suid Afrikaanse Dressage afrigter

In hierdie artikel sal ons die eerste twee punte bespreek:

  1. Selekteer die regte perd:

                1.Temperament

                2. Bouvorm

                3. Beweging

                4. Aangepastheid

Daar is twee definitiewe tipes Dressage perde:

  1. Amateurperde
  2. Professionale perde

       2. Hou hom gesond

 

DEEL 2 SPRING

INHOUD

HOOFSTUK 1 DIE SPRING POSISIE

Tussen spronge. Ryposisie tussen spronge. Posisie oor spronge. Diagramme en fotos om korrekte posisie te illustreer.

HOOFSTUK 2 ALGEMENE PROBLEME MET SPRINGPERDE

Eerste probleem: Perd weier om te spring, spring huiwerig, of stop voor die sprong.

Probleem 2: Die perd huiwer of verlangsaam die pas soos wat hy die sprong nader.

Probleem 3: Jaag na die sprong en oor dit.

Probleem 4: Die perd hardloop weg na die sprong.

Probleem 5: Oorgretig en uitgelate.

Probleem 6: Die perd lê op die teuels, staan die aids teë en jaag na die sprong.

Probleem 7: Die perd nader die sprong in ‘n krom lyn.

Probleem 8: Die perd spring uit ‘n hoek en nie reguit deur die middel van die sprong nie.

Probleem 9: Die perd is gespanne en maak sy rug hol wanneer hy spring.

Probleem 10: Die perd is nalatig en raak gedurig aan die pale.

HOOFSTUK 3 LEER DIE PERD SPRING

Sessie 1. Sessie 2. Sessie 3. Sessie 4. Sessie 5. Om  die sprong hoër te maak.

 

DEEL 3 HANDPERDE

INHOUD

AFDELING A

SAALPERDE

HOOFSTUK 1 SELEKSIEMAATSTAWWE VIR SKOUVULLENS

BOUVORM

Kop. Nek. Skouer. Bors en middellyf. Rug en lende. Kruis en agterkwart. Agterbene. Voorbene. Hoewe. Haarbedekking. Maanhare en stert. Uitdrukking. Beweging. Algemene voorkoms. Teel vir handklasse. Maak ‘n keuse.

HOOFSTUK 2 VOORBEREIDING VIR HANDKLASSE

Stap 1: Join up. Om die halter aan te sit. Desensitering. Beweeg en posisioneer die vul. Posisionering en lei.  

HOOFSTUK 3 AFRIGTING, KONDISIONERING EN SKOU

Halter aansit en  begin met skou afrigting. Voeding. Afrigting. Afronding. Die beslaan van die speenvul. By die skou. Parasietbeheer en kondisionering. Laai.

HOOFSTUK 4 AFRIGTING, KONDISIONERING EN SKOU VAN DIE JAAROUDVUL

Na die speenvulskoue. Beslaan. Afrigting. Eerste fase van kondisionering en afrigting. Ernstige afrigting. Afronding. Algemene advies. Skou.

HOOFSTUK 5 AFRIGTING VAN SAALPERDVULLENS VIR HANDKLASSE

Deur C.J. du Plessis, teler, afrigter en vertoner van menige S.A.Kampioen Saalperde aan die hand. Baie kere beoordelaar Suid Afrikaanse Nasionale Saalperd Kampioenskappe.  

Die beginpunt. Die basiese metode.

HOOFSTUK 6 RASSTANDAARDE VIR SAALPERDE AAN DIE HAND SOOS DEUR BEOORDELAARSVERENIGING VASGESTEL

Temperament. Gange, aksie en stamina. Hoogte. Kop. Nek. Skouer. Rug. Middellyf. Voorbene. Kootgewrigte. Agterkwart. Stert. Die belangrikheid van setting in Drie-en Vyfgang Saalperde.

BEOORDELING VAN HANDKLASSE: SAALPERDVULLENS

Waarneming deur beoordelaars.

 

AFDELING B

ARABIERE

HOOFSTUK 1  INLEIDING OM ARABIERE IN HANDKLASSE TE SKOU

Deur Leon Botha, internasionaal erkende Arabier afrigter in handklasse

Beginpunt. Die sielkunde van perde afrigting. Rig vir handklasse af met die toekoms in gedagte. Bou respek.  

 

AFDELING C

VERSKILLENDE RASSE

HOOFSTUK 1 RASSTANDAARDE VAN VERSKILLENDE RASSE

RASSTANDAARDE VIR FRIESPERDE

RASSTANDAARDE VIR S.A.VLAAM

BESKRYWING VAN WALLIESE BERGPONIE EN WALLIESE PONIE

RASSTANDAARDE VIR APPALOOSA

 

DEEL 4 UITHOURITTE

INHOUD

HOOFSTUK 1 DIE BEGIN VAN DIE UITHOURITPERD

HOOFSTUK 2 VOORBEREIDING VAN DIE UITHOURITPERD

HOOFSTUK 3 DIE BETROUBARE, GOED AFGERIGTE PERD

Die perd wat in ‘n hoek loop staan wanneer jy hom wil vang. Videos, boeke en kursusse. Die benadering tot afrigtingsmetodes. Prosedure vir Enkel Teuel Stop (ETS) (Single Rein Stop – SRS). Voordele van agterkwart om beweeg (Disengage the hindquarters). Stadige hande. “Backing”. Bang word – die oorsake en regstelling. Skrik – ‘n juweel wat misgekyk is om die probleem te oorkom.

HOOFSTUK 4 BY DIE VEEARTS Deur Janita Doyer

HOOFSTUK 5 WANNEER OM JOU ATLEET TE VOER

Wat en wanneer moet ek my perd voer voor oefening en kompetisies. Pitvoer (harde voer of graan). Hooi voeding. Die dae voor die kompetisie. Vas voor oefening? Kompetisiedag.

HOOFSTUK 6 VOEDING VIR UITHOURITTE deur Ray Geor BVSc, PhD, Dipl ACVIM

Atletiese eise. Kernvoedingstowwe.

 

DEEL 5 SAALPERDE

INHOUD

HOOFSTUK 1 “FLEXION” EN “COLLECTION”

Die desensiteringskraaltjie. Die lang leisels. Ander metodes: Klein sirkel. Backing. Die jog cart. Bitting rig. Ander algemene toerusting. Side passes. Dressage. Die mees doeltreffende en vinnigste metode om “flexion” te leer. “Poll flexion”.

HOOFSTUK 2 DIE PESSOA

Die pessoa – een van die mees onbekende, maar een van die mees waardevolle stukke toerusting in die ontwikkeling van ‘n perd in die voorbereiding vir afrigting.

HOOFSTUK 3 ‘N PAAR BASIESE WENKE VIR VYFGANG PERDE (SAALPERDE, BOERPERD ENS.)

Wenke om ‘n perd te leer trippel. Trippel spantoue.

HOOFSTUK 4 DIE EASY HORSE STELSEL OM ‘N SUPER PERD TE ONTWIKKEL, GEREED VIR AFRIGTING IN ‘N SPESIFIEKE DISSIPLINE

Oefening en spierbou. Ontwikkeling van vorm in ‘n skouperd. “Grooming” en “trimming”. Voeding en kondisionering. Minerale en vitamines. Die neksweetband.

 

DEEL 6 TENTPEGGING

INHOUD

HOOFSTUK 1 DIE GESKIEDENIS VAN TENTPEGGING

Historiese agtergrond. Die sport vandag. Tentpegging in Suid Afrika.

Tentpegging struktuur in Suid Afrika:

                                                            Beoordelaars

                                                            Afrigters

                                                            Onderskeiding tussen juniors en seniors

                                                            Spanne wat behaal kan word

                                                            Tydens kompetisies word die volgende spanne verkies:

                                                                                           Juniors   Seniors

                                                            Deelnemers

                                                            Perde

Wapens en saaltuig:

                                Die lans

                                Die swaard

                                Rewolwer

                                Die pricker en steekstok

                               Saaltuig

Die sport:

               Spoed.  Penne.

Items en puntestelsel:

                                  Individuele / Enkel items:

                                                                           Enkel lans

                                                                           Enkel swaard

                                                                           Ring en pen

                                                                           Lemoen en pen

                                                                           Wapenhantering

                                  Span items:

                                                    Halfseksie swaard

                                                    Halfseksie lans 

                                                    Seksie lans

                                                    Seksie swaard

                                                    Indiese Gelid lans

                                                    Indiese Gelid swaard